Energie opwekken of verliezen met burgerparticipatie? Onderzoek naar de kritieke succesfactoren van burgerparticipatie in gemeentelijk energieprojecten bij de realisatie van de energietransitie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze masterscriptie heeft als doel om helder te krijgen in hoeverre er sprake is van succesvolle burgerparticipatie in gemeentelijke energieprojecten, en wat we hiervan kunnen leren, teneinde een aanbeveling te doen aan MvR Consulting hoe zij gemeenten het beste kunnen adviseren als het gaat om het inrichten van burgerparticipatie. Dit onderzoek kent een kwalitatieve onderzoeksmethode, de data werd verkregen door middel van semigestructureerde interviews en een meervoudige casestudy bij elf casussen afkomstig uit negen verschillende provincies. Van de kritieke succesfactoren viel vooral op dat het doel en de doelgroep duidelijk waren en dat in geen enkele casus de doelgroep zowel divers áls inclusief was. Er wordt in bewijs voorzien dat theorieën over burgerparticipatie in de huidige tijd nog relevant kunnen zijn, dat gemeenten op verschillende manieren de klimaatuitdagingen het hoofd bieden en dat burgerparticipatie vaak wordt gedaan om aan wetgeving te voldoen. Daarnaast is er vooral sprake van burgerparticipatie in beleidsformulering. Twee aanbevelingen aan gemeenten zijn: zorg voor een duidelijk proces en houd divers en inclusief in eigen hand. De aanbeveling aan MvR Consulting luidt: onderzoek de opties om gemeentelijke projecten rondom burgerparticipatie en energie te leiden en voorzie in advies op dit gebied.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation