The Image of Public Space : Gebruik, waardering en toekomst van het Stationsplein in Eindhoven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het gebied rond het station in Eindhoven heeft de laatste jaren grote veranderingen doorgemaakt. Na de bouw van de Piazza en Mediamarkt, de renovatie van de Lichttoren, de realisatie van het pocketpark, de herinrichting van het 18 Septemberplein, de aanleg van de Blob en de nieuwe Emmasingel is het Stationsplein de laatste schakel in dit open gebied die aangepakt moet worden. In deze studie wordt het beeld dat inwoners van Eindhoven hebben van het Stationsplein onderzocht. Daarbij zijn de manier waarop zij het plein gebruiken, waarderen en hun wensen voor de toekomst in kaart gebracht. Deze thesis is geschreven tijdens een stageperiode bij Gemeente Eindhoven en de resultaten van het onderzoek leveren input voor de toekomstige herinrichting van het plein. De volgende onderzoeksvragen vormen de basis van deze studie: Hoe wordt het huidige Stationsplein gebruikt en ervaren door inwoners van Eindhoven? Welke wensen hebben zij voor de toekomstige inrichting van het Stationsplein? Hoe kan het Stationsplein in Eindhoven gepositioneerd worden binnen de bestaande theorieën over openbare ruimte? Hoe verhouden het gebruik, de ervaringen en wensen zich ten opzichte van deze theorieën en wat betekent dit voor de toekomstige herinrichting van het Stationsplein? Daarmee dient dit onderzoek zowel een praktisch als theoretisch doel, namelijk enerzijds het formuleren van sociaal-maatschappelijke uitgangspunten voor de herinrichting van het Stationsplein in Eindhoven en anderzijds het leveren van een bijdrage aan de theoretische kennis over stationspleinen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen