Connectieven in de canon: over de explicitering van relationele coherentie in vereenvoudigde onderwijsteksten.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-06-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken naar de explicitering van relationele coherentie op verschillende tekstniveaus. Hiertoe zijn teksten uit de Canon van Nederland geanalyseerd met T-Scan (Pander Maat et al., 2014). In de Canon van Nederland worden belangrijke gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis in 50 teksten behandeld. Die teksten zijn geschreven op 3 niveaus: niveau 1 (kinderen 8-12 jaar en laaggeletterden), niveau 2 (kinderen 12-15 jaar) en niveau 3 (bovenbouw vo en breed publiek). De volgende kenmerken zijn geanalyseerd: (1) de totale dichtheid van connectieven en (2) dichtheid van verschillende typen connectieven (temporeel, opsommend, contrastief, comparatief en causaal). Daarnaast is gekeken naar de verdeling van voorkomens van de verschillende typen connectieven per tekstniveau. Uit de resultaten blijkt dat er tussen tekstniveaus geen verschillen zijn in de totale dichtheid van connectieven. De dichtheid van temporele connectieven bleek op niveau 3 lager dan op niveau 1 en lager dan op niveau 2. De dichtheid van contrastieve connectieven bleek op niveau 3 hoger dan op niveau 2. Uit een korte kwalitatieve analyse bleek echter dat de verschillen in het gebruik van temporele en contrastieve connectieven gedeeltelijk verklaard zouden kunnen worden door kleine inhoudelijke verschillen tussen teksten. Er is dus meer (kwalitatief) onderzoek nodig om de huidige resultaten te verifiëren en in context te plaatsen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren