Geef starters een kans! Vind voor goedkope woningen tussen stad en platteland een balans! Onderzoek naar de doorwerking van het Rijksbeleid van goedkope woningen in het beleid van de Gemeente Bronckhorst en de gemeente Duiven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar de doorwerking van het Rijksbeleid van goedkope woningen in het beleid van de gemeente Bronckhorst. De veronderstelling die aan het begin van het onderzoek is gedaan is dat de Bronckhorst, een plattelandsgemeenten, kampt met het probleem dat de sociale samenhang onder druk staat. Dit wordt mede veroorzaakt door starters die niet in de gemeente Bronckhorst kunnen blijven wonen omdat het aanbod goedkope woningen in deze gemeente niet afdoende is. Starters trekken naar de steden omdat hier voldoende aanbod van goedkope woningen is. Het begrip goedkope woningen wordt gedefinieerd als zowel goedkope koop als goedkope huur. Het probleem is kenbaar geworden na het beleid van de VINEX en de Nota Ruimte moet hier verandering in brengen. Dit probleem is de aanleiding voor het onderzoek geweest. Het doel van het onderzoek is het leveren van een bijdrage aan het beleid, voor het vergroten van het aanbod goedkope woningen, in Bronckhorst door de doorwerking van Rijks- en provinciaal beleid met betrekking tot goedkope woningen in deze gemeente te analyseren, en daarbij het beleid van de provincie Gelderland te vergelijken met het beleid van de stadsregio Arnhem Nijmegen. Dit zal geanalyseerd worden door gebruik te maken van een bureauonderzoek en een vergelijkende casestudy. Door gebruik te maken van de doorwerkingstheorie van de Lange (1995) is voor dit onderzoek getracht de doorwerking van Rijksbeleid, via de tussenschakel van de provincie Gelderland en/of de stadsregio, in gemeentelijk beleid in beeld te brengen. Om het doel te kunnen bereiken zullen de volgende twee centrale vragen, met behulp van de doorwerkingstheorie, beantwoord worden: 1. Hoe werkt het Rijksbeleid voor goedkope woningen door naar de gemeente Bronckhorst? 2. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het bovengemeentelijke beleid, betreffende goedkope woningen, van de Provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen