Hoe het taalgebruik van de huisarts een patiënt kan beïnvloeden.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat op de juiste manier communiceren met patiënten directe fysieke resultaten kan hebben en er dankzij het placebo-effect voor kan zorgen dat zij sneller genezen. In dit onderzoek wordt een experiment beschreven waarin proefpersonen worden blootgesteld aan positief of negatief taalgebruik van een huisarts. Positief taalgebruik zijn bevestigende positieve woorden (goed) en ontkennende positieve woorden (niet goed). Negatief taalgebruik is het omgekeerde daarvan, waarin bevestigende negatieve woorden (slecht) en ontkennende negatieve woorden (niet slecht) worden gebruikt. De proefpersonen kregen een video te zien. Voor en na het zien van de video vulden zij een vragenlijst in die onder andere de intentie tot therapietrouw, (bewegings)angst, vertrouwen in de arts en de verwachtingen van herstel bevroeg. Uit de statistische analyse bleken op de afhankelijke variabelen geen verschillen te bestaan tussen de proefpersoongroepen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren