Een onderzoek naar de relatie tussen visuele elementen in Nederlandstalige jaarverslagen en bedrijfsprestatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de toenemende globalisering neemt ook het belang van Engels in grote multinationals en op de internationale arbeidsmarkt meer en meer toe. Een belangrijk communicatiemiddel dat door deze ontwikkelingen wordt beïnvloedt en dat in de externe communicatie een grote rol speelt, is het jaarverslag van een organisatie. Uit de literatuur blijkt dat jaarverslagen de prestatie van een bedrijf op verschillende manieren weerspiegelen en dat tot nu toe er maar weinig tot geen onderzoek werd gedaan naar Nederlandstalige jaarverslagen van Nederlandse organisaties. Daarnaast werd er tot nu toe weinig aandacht besteed aan de visuele elementen van jaarverslagen en in hoeverre deze samenhangen met de bedrijfsprestatie. Het doel van dit onderzoek is daarom te onderzoeken in hoeverre er in Nederlandstalige jaarverslagen een relatie bestaat tussen de gebruikte visuele elementen en de bedrijfsprestatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren