Verhalen om het begrip van de dood te vergroten: Een studie naar de relatie tussen de waardering van het verhaal en het begrip van de dood bij kinderen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie werd hoofdzakelijk onderzocht in hoeverre er een relatie bestaat tussen de waardering van een verhaal en het begrijpen van de dood. Uit deze studie blijkt dat kinderen die een verhaal over de dood positief waarderen, de dood beter begrijpen na het lezen hiervan. Tevens komt naar voren dat er geen relatie bestaat tussen de identificatie met een hoofdpersoon en de wijze waarop kinderen een verhaal over de dood waarderen. Kinderen blijken daarnaast meer angst voor de dood te ervaren na het lezen van een verhaal over de dood, maar enkel indien zij dit refereren aan hun daadwerkelijke leefwereld. Tot slot blijkt dat de religieuze achtergrond van ouders van invloed is op de wijze waarop zij met hun kind communiceren over de dood. Zowel gelovige- als niet-gelovige ouders maken echter gebruik van zowel feitelijke informatie als verwijzingen naar het bestaan van een hiernamaals omdat dit hen troost biedt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren