De Provincie als decentrale gezagvoerder : Een discoursanalyse omtrent de decentralisatie van het bevoegd gezag over drie luchthavens van nationale betekenis

Keywords
Thumbnail Image
Date
2014-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De toenemende groei van luchtvervoer en het belang van Europese luchthavens als knooppunten of hubs van transport heeft tot gevolg dat veel luchthavens door heel Europa hun capaciteit (willen) uitbreiden om een verdere groei te kunnen accommoderen. Rondom veel grote Europese luchthavens zijn de groeimogelijkheden echter minimaal. Vaak liggen deze luchthavens in stedelijke gebieden en zijn groeimogelijkheden fysiek erg beperkt. Ook de nationale luchthaven van Nederland, Schiphol, heeft al decennia te maken met beperkende milieunormen, met de ruimtelijke inpassing en niet te vergeten met het steeds afnemende draagvlak in de regio. De groeimogelijkheden van het vliegverkeer op Schiphol wordt hierdoor beperkt. De mainport Schiphol vervult echter een erg belangrijke rol voor de Nederlandse economie. De luchthaven is een grote hub voor internationaal vliegverkeer en draagt bij aan de connectiviteit van de Randstad en Nederland. Vanwege dit grote economische belang heeft Schiphol altijd op een sterke Rijksbetrokkenheid kunnen rekenen. Om de mainportfunctie van de luchthaven te behouden en te versterken binnen de gestelde beperkingen is het noodzakelijk om extra capaciteit op regionale luchthavens mogelijk te maken ten behoeve van een selectieve ontwikkeling van Schiphol. Hierbij wordt met name gedacht aan de luchthavens in Eindhoven en Lelystad. Op deze manier wordt de economische rol van Schiphol in stand gehouden en wordt er tegelijkertijd ruimte gecreëerd voor toekomstige groei.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen