De betrouwbaarheid en validiteit van de nieuwe aangepaste Bourdon-Wiersma test

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Date
2018-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een nieuwe aangepaste versie van de Bourdon-Wiersma test is ontwikkeld voor het meten van de selectieve aandacht. In het huidige onderzoek zijn de test-hertestbetrouwbaarheid en de convergente validiteit hiervan onderzocht. De test was tweemaal met een tussenperiode van vier weken bij 27 gezonde deelnemers afgenomen. Daarbij werden er tijdens de eerste afname ook enkele neuropsychologische tests afgenomen om de validiteit te onderzoeken. Bij het bepalen van de test-hertestbetrouwbaarheid waren er twee maten van de nieuwe test onderzocht, namelijk de correcte antwoorden en de responstijd. Uit de bevindingen kwam naar voren dat er op de responstijd een uitstekende samenhang was en dat er geen systematische verschillen waren tussen de twee meetmomenten. Daarentegen werden er op de correcte antwoorden systematische verschillen gevonden en was er sprake van een lage samenhang tussen de twee meetmomenten. Ondanks de aanwezigheid van een grote variabiliteit in de verzamelde data bleek de test in staat te zijn om kleine klinische veranderingen te detecteren. Verder had de nieuwe test een middelmatig tot grote samenhang met drie van de vier neuropsychologische aandachtstests. Concluderend kan er gesteld worden dat de responstijd op de aangepaste Bourdon-Wiersma test een betrouwbare maat is voor het meten van selectieve aandacht. Het kan de selectieve aandacht in beeld brengen bij voor- en nametingen van interventies, zonder dat er taakspecifieke leereffecten optreden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme