Een onderzoek naar het effect van 'Het is te doen!' bij de lidwoordverwerving van tweedetaalleerders.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-04-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onderzoeksliteratuur toont aan dat de lidwoordverwerving voor tweedetaalleerders (T2-leerders) erg complex is. Voor de tweedetaalleerders die zich permanent in Nederland vestigen is het juiste gebruik van de lidwoorden van groot belang omdat deze tweedetaalleerders in de maatschappij worden beoordeeld op de taalproductie. Huidig onderzoek meet het effect van de didactische werkwijze van de educatieve uitgave ‘Het is te doen!’. Door middel van een openboektoets waarbij gebruikt wordt gemaakt van een voormeting en een nameting is het effect van een stappenplan en een persoonlijke het-woordenlijst gemeten bij tweedetaalleerders. Uit de onderzoeksliteratuur en op basis van de resultaten van één respondent wordt geconcludeerd dat de didactische werkwijze van ‘Het is te doen!’ een positief effect heeft op de lidwoordverwerving bij tweedetaalleerders. Ook blijkt dat de aanwezigheid van een lidwoordensysteem in de moedertaal en de lengte van de verblijfsduur in Nederland van invloed zijn op de mate van dit positieve effect.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren