Recreatieve detailhandel en de binnenstad : Een onderzoek naar de geschiktheid van de Nederlandse binnensteden voor de grootschaliger wordende detailhandel voor de komende vijftien jaar

Keywords
Thumbnail Image
Date
2008-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) stelt dat grootschalige detailhandel niet in of aansluitend aan het de binnenstad kan worden gerealiseerd en dat toegegeven moet worden aan de druk om grote megawinkelcentra en dergelijke grootschalige ontwikkelingen buiten de huidige detailhandelstructuur te realiseren, zoals dit buiten Nederland al in grote mate gebeurt. Het RPB staat hierin niet alleen, maar toch vinden er op dit moment ontwikkelingen plaats in de Nederlandse binnensteden die leiden tot een verruiming van het aantal grote winkelunits op deze locatie. In dit onderzoek is onderzocht of de binnenstad als recreatieve winkellocatie geschikt is en voor tenminste de komende 15 jaar een geschikte locatie kan blijven en welke richting het ruimtelijke detailhandelsbeleid van de stedelijke gemeenten dan op dient te gaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen