Psychometrische evaluatie van het Computer Articulatie Instrument (CAI): de begripsvaliditeit

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de huidige studie is de begripsvaliditeit van het Computer Articulatie Instrument onderzocht. Spraaksamples van kinderen met afwijkende spraak-taalvaardigheden (NSDSK-groep) zijn getranscribeerd en geanalyseerd, en de scores zijn vergeleken met de scores van de kinderen uit de normgroep van het CAI. De kinderen waren in de leeftijd van 2;0 tot 4;0 jaar. Aan de hand van de transcripties zijn de variabelen Percentage of Consonants Correct, Percentage of Vowels Correct, Correct Clusters Initial, Proportion of Whole-Word Variability en Maximum Repetition Rate berekend. De resultaten lieten voor de taken Plaatjes benoemen, (Non-)Woordimitatie en (Non-)Woordrepetitie significante verschillen zien tussen alle variabelen van de normgroep en de NSDSK-groep. De begripsvaliditeit van deze taken is dus goed. Bij de Diadochokinesetaak werden echter geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen. Verder bleek dat groep en leeftijd een significant effect hadden op de fonologiescore (PCC) van de Plaatjesbenoemtaak en de consistentiescore (PWV) van de Non-woordrepetitietaak. Bij de consistentiescore (PWV) van de Woordrepetitietaak werd alleen een effect van groep gevonden, en niet van leeftijd. Ook bleek er voor de normgroep een significante positieve samenhang te bestaan tussen de fonologie (PCC) op de Plaatjesbenoemtaak en de consistentie (PWV) op de Woord- en Non-woordrepetitietaak. Deze samenhang werd niet gevonden bij de NSDSK-groep.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren