Private partijen en de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen en cultuurhistorische bedrijfsgebouwen : “Overheidsstrategieën en maatregelen voor het stimuleren van herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen en cultuurhistorische gebouwen tot creatieve plaatsen door private partijen”

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen en cultuurhistorische bedrijfsgebouwen die door private partijen zijn gerealiseerd centraal. De doelstelling van het onderzoek is om te achterhalen welke maatregelen en strategieën overheden het beste kunnen nemen om private transformatie van verouderde bedrijven terreinen en industrieel erfgoed aantrekkelijker te maken in stedelijke gebieden. Enkele gerealiseerde en succesvolle herstructureringsprojecten zijn hier onderzocht die door private partijen zijn gerealiseerd en gefinancierd. Deze projecten hebben uiteindelijk één of meerdere creatieve functie(s) daarbij gekregen. Vanuit marktperspectief gekeken welke maatregelen echt een rol kunnen spelen bij deze stimulering. De centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt: Welke maatregelen en strategieën kunnen overheidsinstellingen nemen en inzetten om private partijen te stimuleren om verouderde bedrijventerreinen en industrieel erfgoed te herontwikkelen met creatieve functies?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen