Verduursamen in Nijmegen. ‘Hoe gemeente Nijmegen ervoor kan zorgen, dat bestaande bewonersnetwerken een rol gaan spelen bij het verduurzamen van particuliere woningen'

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gemeente Nijmegen is een vooruitstrevende gemeente op het gebied van duurzaamheid. De afgelopen jaren zijn vanuit diverse bewoners uit verschillende Nijmeegse wijken initiatieven gekomen om gezamenlijk woningen te verduurzamen. Hierdoor vraagt de gemeente zich af hoe zij bestaande bewonersnetwerken kan stimuleren om woningeigenaren aan te jagen hun woning te verduurzamen. Voor dit onderzoek is de beleidsinstrumententheorie gebruikt. Daarbij is gekeken hoe deze instrumenten beweegredenen kunnen bevorderen en knelpunten kunnen wegnemen voor bewonersnetwerken. Dit is een kwalitatief onderzoek waarbij de casestudy is gekozen als onderzoeksmethode. Onderdelen hiervan zijn een documentenanalyse, netwerkgesprekken en diepte-interviews. Uit dit onderzoek blijkt dat het aanjagen van buurtbewoners niet een rol is die bewonersnetwerken wensen. Wel willen zij informatie verschaffen over maatregelen voor het verduurzamen van woningen aan buurtbewoners. De gemeente Nijmegen kan daarom het beste communicatieve beleidsinstrumenten inzetten om beweegredenen te bevorderen en knelpunten weg te nemen voor bewonersnetwerken. Hierbij kan zij het beste een faciliterende en stimulerende rol aannemen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen