Langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen – Een vraagstuk omtrent de samenwerking in netwerkverband. Een verkennend onderzoek naar de netwerksamenwerking tussen de betrokken partijen van de werkgroep ouderen betreft woningaanpassingen voor ouderen in de gemeente Arnhem.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Centraal in deze bachelorthesis staat de netwerksamenwerking in de werkgroep ouderen Langer zelfstandig thuis in Arnhem. Maatschappelijke vraagstukken vragen om samenwerking tussen meer actoren om de problemen aan te pakken en goede oplossingen te ontwikkelen. De gemeente Arnhem is sinds 2015 een vorm van een netwerksamenwerking gestart, om daarbij op een efficiënte en effectieve manier het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen in goede banen te leiden. Hierbij is de gemeente Arnhem samenwerking aangegaan met partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In de literatuur wordt de theorie omtrent de netwerkbenadering beschreven. Vervolgens worden de verschillende stadia in een netwerksamenwerking beschreven, wat inzichten geeft in het verloop van een netwerksamenwerking. Tot slot zijn beoordelingscriteria opgesteld waaraan een effectieve netwerksamenwerking zich kenmerkt. De twee hoofd-factoren daarin zijn resultaat-effectiviteit en proces-effectiviteit. In de conclusie en aanbevelingen zijn factoren geanalyseerd die bleken te ontbreken in de huidige netwerksamenwerking en aanbevelingen omtrent de toekomstige netwerksamenwerking.. In de conclusie kwam daarbij naar voren dat structuur en management in het proces ontbrak, waarbij een effectieve netwerkmanager ontbrak. Ook de wet- en regelgeving bleken effect te hebben op de snelheid, al dan niet stroperigheid in het bereiken van resultaten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen