Bewuste en onbewuste invloed van narratieve interventies op gedrag - De invloed van identificatie bij de bewuste en onbewuste werking van narratieve gezondheidsinterventies op eetgedrag onder Nederlandse mannen en vrouwen: Het bevorderen van gezond eetgedrag middels verhalen.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-10-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Interventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl zijn onvoldoende effectief. Vanwege de overtuigende kracht van narratieven, zijn deze een waardevol instrument bij het promoten van gewenst gedrag, zoals het maken van gezonde eetkeuzes. Voorgaand onderzoek naar de invloed van narratieven is vrijwel uitsluitend gericht op expliciete determinanten. Er zijn echter aanwijzingen dat onbewuste processen een relatief grote rol spelen bij het verklaren van de overtuigende werking van narratieven – met name wanneer het automatisch, onbewust gedrag betreft. Doel: Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen welke factoren (bewuste overtuigingen of impliciete associaties) betere voorspellers zijn van eetgedrag na blootstelling aan een narratief. Daarnaast is de rol van identificatie en dietary restraint onderzocht. Methode: De hypotheses zijn getoetst middels een survey. Deelnemers lazen een verhaal, hierna werd gemeten: identificatie; attitude ten opzichte van (mensen die) gezond eten; dietary restraint; en gedrag. Verder werden impliciete associaties gemeten middels een Implicit Association Test (IAT), waarbij deelnemers zo snel mogelijk woorden (zelf- gerelateerd; ander-gerelateerd) en afbeeldingen (gezond eten; ongezond eten) moesten indelen in categorieën. Resultaten: Bijna 80% van de volwassen Nederlanders koos na het lezen van het narratief met gezonde etenswaren voor een gezond kookboek. Identificatie met de hoofdpersoon versterkte impliciete associaties tussen ‘het zelf’ en ‘gezond eten’ en leidde tot positievere attitudes ten opzichte van (mensen die) gezond eten, maar deze leidden op hun beurt niet tot meer gezond gedrag – hoewel dit waarschijnlijk veroorzaakt werd door de beperkte spreiding op gedrag. Verder bleek Dietary restraint het effect op gedrag niet te modereren. Met betrekking tot associaties, attitudes en gedrag zijn er opmerkelijke verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen. Conclusie: De studie suggereert dat narratieve overtuiging niet uitsluitend een bewust proces is, maar dat ook onbewuste processen een rol spelen. Ook bieden de resultaten verdere ondersteuning voor de rol van identificatie en worden belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen onthuld. Narratieven lijken een geschikt middel om gezondheidsgedrag te promoten. Implicaties en beperkingen van het model worden besproken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren