Internationale kansen in brainport; Een onderzoek naar de vestigingsmotieven van buitenlandse bedrijven in Brainport

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het binnenhalen van buitenlandse bedrijven wordt door veel regio’s en steden gezien als een prioriteit. Dit omdat deze bedrijven van groot belang zijn voor de werkgelegenheid van het land en gezien worden als groeiversnellers voor de lokale economie. Ze versterken de Nederlandse innovatiekracht en geven Nederland aansluiting op internationale netwerken en bedrijvigheid. Dit onderzoek gaat in op de vraag waarom buitenlandse bedrijven in het buitenland activiteiten opzetten en waarom zij hierbij voor Brainport kiezen als uitvalsbasis. Speciale aandacht wordt hierbij gegeven aan de relatie van citymarketing en acquisitie op het vestigingsgedrag van buitenlandse bedrijven. De motieven om buitenlandse activiteiten te ontplooien komen voort uit de bedrijfsinterne en de bedrijfsexterne factoren. Hieruit blijkt dat bedrijven bepaalde kansen in het buitenland hopen te benutten die ze niet kunnen benutten in hun thuisland. Hoewel bedrijven aan de hand van hun internationaliseringsmotief een locatie zoeken, zijn ze vaak afhankelijk van (semi-)overheidsinstellingen voor de informatievoorziening. Zij zorgen voor informatie en advies, en trachten door middel van een citymarketing- en acquisitiebeleid bedrijven te beïnvloeden voor een vestigingsplaatskeuze in hun regio of gemeente.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen