De effecten van fietsgebruik op de activiteitenparticipatie van asielzoekers

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het gebruik van de fiets maakt in de Nederlandse samenleving een integraal deel uit van de mobiliteit. Asielzoekers komen vaak uit landen waar het gebruik van de fiets, zeker onder vrouwen, verre van vanzelfsprekend is. Fietslessen voor bewoners van AZC’s krijgen steeds meer navolging, maar nog niet elke asielzoeker heeft de beschikking over een fiets. Terwijl leren fietsen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vergroten van de mobiliteit. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag of asielzoekers barrières ervaren om gebruik te maken van de fiets, en in hoeverre dit leidt tot een meer beperkte activiteitenparticipatie. De hypothese in dit onderzoek is dat fietsgebruik van significante invloed is op de activiteitenparticipatie van asielzoekers. Andere wetenschappelijke artikelen en scripties van o.a. Van der Giessen (2013) en Kölner (2016) bieden aanleiding om dit te veronderstellen. Naast fietsgebruik ligt het voor de hand dat ook andere factoren een rol spelen, zoals gender, leeftijd en land van herkomst. De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit dit onderzoek is dat fietsgebruik een significant verband houdt met activiteitenparticipatie onder asielzoekers. Ook de plaats van het AZC is van invloed, maar de samenstelling van de bewoners van een AZC is hier medeverantwoordelijk voor.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen