Zonder wrijving geen glans. Een evaluatieonderzoek naar de samenwerkingsverbanden van de re-integratiepilots "Samen starten", "Kortgestraft, langdurig nut", "Rio Dordrecht" en "Doorontwikkeling nazorgaanpak"

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-09-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het recidivevraagstuk is geen eenvoudige opgave en is niet exclusief van één organisatie of één professional. Koers en kansen heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de sanctie-uitvoering te vernieuwen d.m.v. verschillende pilots. De pilots ‘Samen starten’, ‘Kortgestraft, langdurig nut’, ‘RIO Dordrecht’ en ‘Doorontwikkeling nazorgaanpak’ experimenteren allen met verschillende innovatieve werkwijzen en samenwerkingsvormen die mogelijk bijdragen aan het oplossen van het recidivevraagstuk. Een (netwerk)samenwerking verloopt niet altijd zonder slag of stoot. In dit onderzoek is getracht inzichtelijk te krijgen welke spanningen in de reeds genoemde pilots zijn voorgekomen en hoe deze spanningen in relatie staan tot de vorm van het netwerk, bijbehorende contingentiefactoren en (mogelijke) cultuurverschillen. Los van de verschillen tussen de pilots zijn er toch ook een aantal grote lijnen te herkennen. Zo is uit het onderzoek gebleken dat de samenwerkingsverbanden van de pilots allemaal zelfregulerend zijn. Ook scoren de pilots hoog op doelconsensus, zijn het relatief kleine netwerken en is de behoefte aan netwerkcompetenties niet aanwezig. Interessant is dat er in ieder netwerk sprake is geweest van één of meerdere spanningen in de samenwerking. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat deze spanningen verklaard kunnen worden door de structuur, contingentiefactoren en/of de cultuur van het netwerk.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen