Het coronavaccin: het effect van narratieven op pro- en anti-vaccinatieboodschappen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De coronapandemie treft de hele wereld, waaronder Nederland. Vaccineren op grote schaal lijkt de enige houdbare en effectieve lange-termijnoplossing te zijn. Anderzijds komen antivaccinatiesentimenten al jaren steeds sterker op. Het huidige onderzoek trachtte daarom te achterhalen in welke mate narratieven een bijdrage leveren aan de overtuigingskracht van proen anti-vaccinatieboodschappen. In totaal namen 190 participanten deel aan een experiment waarin zij werden blootgesteld aan een narratieve of informatieve pro- of anti-vaccinatietekst. Hieruit bleek dat mensen wel degelijk beïnvloed werden door pro- en anti-vaccinatieteksten. Onder andere de attitude, gedragsintentie, transportatie, het formuleren van tegenargumenten, de waargenomen sociale norm en de percepties over het risico, de bijwerkingen en de effectiviteit van het coronavaccin werden beïnvloed. Echter, er werd geen verschil gevonden tussen de narratieve en informatieve teksten in hun effect op deze factoren. Deze bevindingen leveren niet alleen een bijdrage aan de nog beperkte wetenschappelijke kennis over communicatie omtrent corona, maar brengen ook praktische implicaties met zich mee voor overheids- en gezondheidsinstellingen. Verklaringen voor het uitblijven van het verwachte effect van narratieven worden besproken, evenals suggesties voor eventueel vervolgonderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren