Communicatie over de dood in het speciaal onderwijs met adolescenten met Niet-Aangeboren Hersenletsel: de invloed van doodsattitudes.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het kader van deze masterscriptie is onderzoek gedaan naar de invloed van doodsattitudes van schoolmedewerkers uit het speciaal onderwijs op de communicatie over de dood met adolescenten met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Om dit te onderzoeken, is exploratief onderzoek uitgevoerd dat kwalitatief van aard was. Hiervoor zijn tien semigestructureerde diepte-interviews afgenomen met docenten, GZ-psychologen en trajectcoaches vanuit drie verschillende speciaal onderwijsscholen. Uit dit onderzoek blijkt dat schoolmedewerkers veelal een warme en conformerende communicatiestijl hanteren in hun communicatie over de dood. Daarnaast kwam naar voren dat schoolmedewerkers veelal positieve doodsattitudes hebben. De warme en conformerende communicatiestijl bleek samen te hangen met de positieve doodsattitudes, neutrale acceptatie, vluchtacceptatie, het niet vermijden van de dood. Anderzijds werd geen samenhang gevonden tussen de toenaderingsacceptatie, angst voor de dood en de eerdergenoemde communicatiestijl. Alhoewel niet tussen alle doodsattitudes en communicatiestijlen samenhang is gevonden, komt de communicatiestijl die vrijwel alle schoolmedewerkers hanteren in hun communicatie over de dood overeen. Opvallend was dat schoolmedewerkers voornamelijk verklaarden hun opvattingen over de toenaderingsacceptatie en angst voor de dood niet te laten blijken in de communicatie met adolescenten met NAH. De schoolmedewerkers benadrukten hierin hun professionele rol.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren