De essentie van fuseren: het omgaan met cultureel-psychologische uitdagingen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-08-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Op de scheidslijn tussen de voorbereiding (tot aan 1 juli 2021) en uitvoering (vanaf 1 juli 2021) van de fusie tussen Intervence en JB west is via een enkelvoudige casestudy onderzoek verricht naar de volgende hoofdvraag: aan welke voorwaarden moet het fusieproces van Intervence en JB west vanuit cultureel-psychologisch opzicht voldoen om een succesvolle fusie te realiseren en in hoeverre wordt hier momenteel aan voldaan? Dit onderzoek wijst uit dat het fusieproces van Intervence en JB west aan vijf voorwaarden moet voldoen om effectief met cultureel-psychologische uitdagingen – onzekerheid onder medewerkers, frictie tussen medewerkers met verschillende culturele achtergronden en aantasting van commitment onder medewerkers – om te gaan. Dit zijn de voorwaarden: transformationeel leiderschap, communicatie, diep cultureel leren, participatie door medewerkers en een balans tussen incrementele en snelle verandering. Via het effectief omgaan met cultureel-psychologische uitdagingen dragen deze voorwaarden bij aan het tot een minimum beperken van negatieve reacties onder medewerkers op de fusie, zoals uitstroom, het op de geprefereerde wijze combineren van de betrokken organisaties en hiermee het realiseren van een succesvolle fusie. Aan deze voorwaarden wordt momenteel deels wel, maar ook deels nog niet voldaan.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation