Integrale vroeghulp in transformatie. Vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van IVH-netwerken en invloedrijke netwerkfactoren op de effectiviteit

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-01-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het onderzoek heeft in kaart gebracht welke bestuurlijke factoren invloedrijk zijn op de effectiviteit van integrale vroeghulpnetwerken (IVH-netwerken). Het onderzoek is verricht in opdracht van de gemeente Nijmegen. Middels een kwalitatief en vergelijkend onderzoek van twee verschillende IVH-netwerken, het Nijmeegse en het Groningse IVH-netwerk, is in kaart gebracht welke bestuurlijke netwerkfactoren van invloed zijn op de effectiviteit. Op basis van de resultaten is een advies geformuleerd, gericht op de verdere doorontwikkeling van vroeghulp in de gemeente Nijmegen. De resultaten tonen aan dat netwerkmanagement en de positie van sturende actoren een belangrijke rol spelen in de effectiviteit van netwerken. Een heterarchische structuur met een cyclische monitoring bevordert deze effectiviteit. Deze structuur en monitoring ondersteunen de multidisciplinaire samenwerking en T-shaped kwaliteiten van professionals. Het advies is gericht op de bestuurlijke vormgeving van vroeghulp in de gemeente Nijmegen. De betrokkenheid, opdracht en sturing vanuit de gemeente zijn bepalende factoren voor de effectiviteit. De gemeente kan partijen bij elkaar brengen. Het mandaat van de gemeente kan bijdragen aan een effectieve constitutie van het netwerk. De interne processen kunnen middels een opdrachtverstrekking door een interne professional uitgevoerd worden. De gemeente kan vervolgens via cyclische monitoring een vinger aan de pols houden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation