Verenigd Europa, waar zijn uw burgers? : Een onderzoek naar de beeldvorming ten aanzien van het Europese project in de jaren ‘50

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis wordt de publieke beeldvorming rondom Europese samenwerking in de jaren ’50 onderzocht. De mogelijk sturende rol van de Nederlandse geschreven pers in deze onzekere en onduidelijke fase van Europese samenwerking is tot op heden niet geproblematiseerd. Aan de hand van een dieptelezing en (frame)analyse van Nederlandse krantenartikelen uit de periode 1950-1958 wordt deze rol uitgediept. Hierbij ligt de nadruk op frames waarin de belangen of de risico’s voor de burger, de nationale staat en de democratie centraal staan. Uit de analyse blijkt dat alhoewel er alsnog gesproken kan worden van een elitair project, er door de geschreven pers in de jaren ’50 ook een alternatief publiek beeld wordt gecreëerd omtrent het Europese project. Een proces van verantwoording tegenover de Nederlandse burger wordt als ondertoon geïdentificeerd in de berichtgeving rondom Europese samenwerking in deze periode.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation