Corpus onderzoek naar het verschil in bejegening tussen mannen en vrouwen rondom een gevoelig onderwerp aan de hand van interactionele drogredenen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
als zij hun mening uiten over een gevoelig thema? Literatuuronderzoek toont aan dat vrouwen online vaker te maken krijgen met beledigende, aanstootgevende berichten dan mannen (Keats, 2010; Lehtonen, 2013; Levmore & Nussbaum, 2010). Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of vrouwen, en zo ja, hoe zij anders worden bejegend rondom een gevoelig onderwerp dan mannen met betrekking tot interactionele drogredenen. Hiervoor zijn de volgende deelvragen opgesteld: ‘’Zijn er meer positieve dan negatieve reacties of vice versa op het aangenomen standpunt van de vrouwelijke of mannelijke opiniemaker?’’ en ‘’zijn er verschillen in het gebruik van interactionele drogredenen door de deelnemers aan de discussie op het standpunt van de vrouwelijke en mannelijke opiniemaker?’’. Interactionele drogredenen zijn drogredenen die worden gebruikt door discussianten om elkaars positie in de discussie te ondermijnen (Schellens, 2015). Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een corpus onderzoek uitgevoerd. Er zijn online reacties verzameld van deelnemers aan een discussie bij twee artikelen waarin een mannelijke en vrouwelijke opiniemaker hun mening hebben geuit over een gevoelig onderwerp. Uit de analyses van de gecodeerde reacties bleek echter dat vrouwen niet anders dan mannen worden bejegend met betrekking tot interactionele drogredenen, met uitzondering van drogreden van de Stroman. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen specifiek kunnen richten op het verschil in het gebruik van drogreden van de Stroman bij mannen en vrouwen of zou het verschil in bejegening tussen mannen en vrouwen kunnen onderzoeken aan de hand van andere variabelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren