De invloed van typvaardigheid op grammaticale structuren in getypte narratieven

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2021-06-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Volgens verschillende (schrijf)modellen hindert een lage typvaardigheid de kwaliteit van een tekst doordat het typproces een relatief grote ruimte in het werkgeheugen opeist. Hierdoor blijft er minder ruimte over voor hogereordeprocessen, zoals het maken van complexe grammaticale structuren. De huidige studie had het doel om de relatie tussen typsnelheid en de complexiteit van grammaticale structuren in een getypte tekst te onderzoeken. De typsnelheid van 36 middelbareschoolleerlingen werd gemeten met behulp van een kopieertaak. Daarnaast kregen de participanten de opdracht om een narratieve tekst te schrijven. Van deze tekst werd de grammaticale complexiteit bepaald aan de hand van een vijftal complexiteitsmetingen: 1) de dichtheid van attributieve bijvoeglijke naamwoorden, 2) de dichtheid van bijvoeglijke bepalingen, 3) de dichtheid van samenstellingen, 4) het aantal attributieve bijvoeglijke naamwoorden per deelzin en 5) het aantal bijvoeglijke bepalingen per deelzin. Enkel de correlatie tussen typsnelheid en de dichtheid van attributieve bijvoeglijke naamwoorden bleek significant (r = .39, p = .019). De correlaties tussen typsnelheid en de andere complexiteitsmetingen bleken niet significant. Ook werd er geen significante relatie gevonden tussen typsnelheid en de grammaticale complexiteit van een tekst (R2 = .189, p = .078). Uit deze studie kan niet geconcludeerd worden dat er een relatie bestaat tussen typvaardigheid en de complexiteit van grammaticale structuren in een tekst.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren