Kansen in klimaatverandering; Een onderzoek naar het op gang brengen van een leerproces voor een positievere kijk op klimaatverandering

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2016-01-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op inzicht krijgen in de mogelijkheden om kansen in klimaatverandering te realiseren, door het discours rondom de omgang met klimaatverandering in Overijssel in beeld brengen en in dit discours een leerproces op gang te brengen over kansen in klimaatverandering in het project ‘Landgoederen Oldenzaal’. Dit is gedaan aan de hand van drie theorieën: de discourstheorie van Hajer, de transitietheorie van Loorbach en Rotmans en de organisatieleren theorie van Argyris. Eerst is er een discoursanalyse gedaan van de omgang met klimaatverandering in Overijssel, dit zorgde voor een kader en startpunt. Vervolgens is er een workshop georganiseerd waarin er een onderhandelingsspel is gespeeld. In deze workshop zijn alle drie de theorieën aan bod gekomen. Uit de analyse is gebleken dat er discursieve ruimte is om in het huidige discours om kansen in klimaatverandering te introduceren. Hierbij moet rekening worden gehouden met de belemmerende factoren, zoals een sterk waterdiscours. Verder bleek dat de deelnemers van de workshop makkelijk leerden, maar dat dit leren vooral gericht was op kansen voor klimaatadaptatie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen