In hoeverre draagt de toevoeging van een visueel symbool of verbale verankering van de kernwaarde duurzaamheid op een logo bij aan het herkennen van deze kernwaarden, de merkattitude, de logoattitude en de koopintentie van de consument?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek werd de invloed van een visueel symbool of verbale verankering van de kernwaarde duurzaamheid in een logo getest. Dit is gedaan aan de hand van vier afhankelijke variabelen: merkattitude, logoattitude, koopintentie en de herkenning van de kernwaarde duurzaamheid. Hierbij is er gebruik gemaakt van de logo’s van vier verschillende merken in vier verschillende condities: het huidige logo, een logo waarbij visuele verbeelding is toegevoegd (blaadje), een logo waarbij de slogan van het merk is toegevoegd en een logo waarbij een duurzame slogan is toegevoegd. Bij deze laatste is telkens het woord ‘duurzaam’ aan de slogan toegevoegd. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een experiment, waarbij vier groepen waren. Iedere groep heeft de logo’s van de vier verschillende merken gezien in één conditie. Naar aanleiding van het onderzoek van Van Grinsven en Das (2014) waarin onderzocht is dat veranderingen van logo’s zorgen voor een verandering van de merkattitude werd verwacht dat er een verschil was in merkattitude ten opzichte van de verschillende condities. Ook zou er, naar aanleiding van de literatuur, een verschil zijn tussen de conditie op het gebied van logoattitude, koopintentie en herkenning van de kernwaarde duurzaamheid. Ondanks de verwachtingen was er geen significant verschil tussen de condities wat betreft merkattitude, logoattitude, koopintentie en herkenning van de kernwaarde duurzaamheid. Vervolgonderzoek zou uit moeten wijzen of dit ligt aan verschillen in merken of dat de manipulaties niet duidelijk of goed genoeg zijn uitgevoerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren