Een vergelijking van rechtspositionele regelingen voor lokale ambtsdragers in Nederland, Vlaanderen en Nedersaksen

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-11-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De rechtspositie van ambtsdragers is al jaren een actueel onderwerp. De rechtspositie dient, als randvoorwaarde, ervoor te zorgen dat burgers zich ook in de toekomst beschikbaar kunnen en willen stellen voor politieke ambten. Echter, niet zelden worden de rechtspositionele regelingen te riant bevonden en publiekelijk bekritiseerd. De aanhoudende discussie over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers maakt het interessant en relevant voor het ministerie van BZK om te achterhalen hoe dergelijke regelingen in de buurlanden zijn georganiseerd. Op basis van juridische bronnen en interviews met experts is achterhaald welke rechtspositionele regelingen van kracht zijn voor lokale ambtsdragers (burgemeesters, wethouders en raadsleden) in Nederland, Vlaanderen en Nedersaksen. Om te voorkomen dat het onderzoek verstrengeld zou raken in een web van details en uitzonderingen, en gezien de behoefte van de opdrachtgever, is besloten om aandacht te schenken aan regelingen omtrent de items: (1) benoeming & ontslag, (2) bezoldiging of vergoeding, (3) nevenfuncties, (4) uitkering, (5) sollicitatieplicht, (6) pensioen, en (7) politiek verlof. Uit de vergelijking van de rechtspositionele regelingen voor raadsleden blijkt dat de Nederlandse raadsleden in financiële zin veel beter worden beloond dan hun collega’s in Vlaanderen en in Nedersaksen. Dit verschil in beloning ten gunste van de Nederlandse raadsleden is het grootst in de grotere gemeenten (met meer inwoners). In Nedersaksen wordt expliciet gewezen op het eervolle karakter van het zijn van raadslid. Het vervullen van het raadslidmaatschap wordt daar gezien als een actieve vorm van burgerschap.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation