Het vrij(e) afhankelijke Zelf. De keuze- en handelingsvrijheid van de vrouw als Zelf in een sociale context.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2022-03-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het vrouwenquotum onderstreept de relevantie van dit onderzoek naar de verhouding tussen de invloed van de sociale context en de hedendaagse keuze- en handelingsvrijheid van vrouwen. Specifiek wordt de existentieel-fenomenologische vraag gesteld naar de reikwijdte van de keuze- en handelingsvrijheid van de vrouw als Zelf in een sociale context. Hiervoor wordt Dan Zahavi’s conceptualisering van het Zelf gehanteerd, hetgeen een toepassing mogelijk maakt van Jean-Paul Sartre’s radicale vrijheidsvisie en Simone de Beauvoirs relatieve vrijheidsvisie. Geanalyseerd wordt welke rol de vrouw en sociaal aangestuurde verandering kunnen spelen in de realisatie van een gelijke man-vrouwverhouding betreffende keuze- en handelingsvrijheid. Met behulp van Beauvoirs ambigue vrijheidsbegrip wordt aangetoond dat een bewustzijnsverandering in het Zelf met anderen en tegelijkertijd sociaal aangestuurde verandering(en) hiervoor vereist zijn.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen