Kennisdeling en Virtual Communities of Practice.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-02-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek zal inzicht bieden in het fenomeen online kennisdeling. Met behulp van een virtual community of practice (VCoP) zal getoetst worden of er een relatie bestaat tussen de mate van kennisdeling en het communicatieklimaat op het platform, de ervaren autonomie, de ervaren competentie en de verbondenheid van professionals. Door een antwoord te krijgen op deze vragen krijgen organisaties meer inzicht in de werking van VCoPs en worden er handvatten aangereikt om een effectievere organisatie te creëren. Door middel van surveys worden professionals op een platform voor professionals in de zorgsector gevraagd antwoord te geven op stellingen en vragen die betrekking hebben op de voorgenoemde variabelen. De resultaten van deze surveys worden door middel van statistische analyses vertaald in correlaties om aan te tonen waar relaties gevonden zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat er tussen de mate van kennisdeling en het communicatieklimaat een sterke relatie bestaat. De ervaren autonomie, de ervaren competentie en de verbondenheid van de professionals blijken in dit onderzoek geen relatie te hebben tot de mate van kennisdeling op het platform. Uit dit onderzoek blijkt dat het communicatieklimaat voor organisaties een belangrijke factor is om kennisdeling onder professionals te bevorderen. De resultaten van dit onderzoek nodigen uit tot verdere onderzoeken op het gebied van kennisdeling en werkgerelateerde factoren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren