Verkoeling, Variatie en Vuurwerk: De ontwikkeling van het Amsterdamse zomertheater, 1860-1875.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Rondom repertoire en publiekssamenstellingen in het negentiende eeuwse Nederlandse theatre bestaat veel wetenschappelijk debat. Hierbinnen is echter geen oog geweest voor het fenomeen zomertheater. In dit werkstuk analyseer ik de veranderingen die het Amsterdamse zomertheater doormaakte in de periode 1860-1875. Aan de hand van deze analyse word beargumenteerd dat het zomertheater, net als andere locaties van theater, een onderdeel uitmaakte van de veranderende theatercultuur. Volkstheaters werden geïntroduceerd, het theatergezelschap nam een centrale rol in en het waren meer de externe omstandigheden die het publiek aantrok dan het repertoire. Daarnaast is een groeiende kritiek vanuit de theatercritici zichtbaar met name gericht op inhoudelijke ongepastheden en het gebrek aan originele Nederlandstalige toneelstukken. Ook bevestigen de ontwikkelingen in het zomertheater verschillende standpunten in het debat rondom het Nederlandse theater. Het waren niet enkel de arbeiders die naar het theater trokken en het Nederlandse toneel genoot nog steeds grote populariteit.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation