Stereotypering door de verstaanbaarheid van een non-native spreker.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Accented-speech is het onderwerp geweest van vele onderzoeken afgelopen jaren. Door een afwijkend patroon van spraakklanken hoor je vrijwel meteen of iemand in zijn moedertaal spreekt of niet. Spaans is de op één na meest gesproken taal ter wereld. Aangezien ruim de helft van de wereld twee of meer talen spreekt, worden veel talen gesproken met een Spaans accent door native Spanjaarden of mensen uit Zuid- en Midden-Amerika. Een accent roept associaties op, zoals land van afkomst. Associaties gelinkt aan het land van afkomst, ofwel stereotypes, kunnen ook op basis van accented-speech gegeven worden. Door dit accent kunnen leerders van een taal ook minder verstaanbaar gevonden worden. Nog nooit is het verband onderzocht tussen verstaanbaarheid en stereotypering door een Spaans accent in het Nederlands. Dit onderzoek richt zich daarom op stereotypes die worden toegekend door Nederlandse moedertaalsprekers aan Spaanst! aligen di e de Nederlandse taal aan het leren zijn, op basis van hun verstaanbaarheid. Aangezien dit onderzoek enkel geïnteresseerd is in stereotyperend gedrag door accented- speech, kregen de respondenten een geluidsfragment te horen waar een Nederlandse tekst werd voorgelezen. Er werd een kwantitatieve benadering gebruikt, waarin 182 respondenten deelnamen aan de online enquête. De fragmenten werden ingesproken door acht Spaanstaligen met vier verschillende taalniveaus Nederlands volgens het CEFR, en door twee sprekers van het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) als controlegroep. De Spaanstaligen met een hoger niveau Nederlands werden als beter verstaanbaar beoordeeld. Respondenten vonden het accent afnemen naarmate het taalniveau hoger werd. Verder werden Spaanstaligen met niveau A1, A2 en B2 werden meer gestereotypeerd dan ABN sprekers. Tussen de Spaanstaligen onderling werd geen verschil gevonden, en ook niet tussen niveau B1 en het ABN. Dit laatste is een interessant gegeven. Niveau B1 had een afwijkend karakter. Hoewel de sprekers duidelijk een ander land van afkomst hadden, werden zij niet verschillend gestereotypeerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren