‘Stad der oude Batavieren, verblyfplaats der vorsten’. Uitingen van natiebesef in Nijmegen, 1815-1890.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staan uitingen van nationalisme en natiebesef centraal in Nijmegen in de periode 1815-1890. Door middel van het bestuderen van vieringen, straatbenamingen in nieuwgebouwde straten en opgerichte monumenten in deze periode, kan worden aangetoond op welke wijzen de elite het ‘Vaderlandse’ verhaal verkondigden in Nijmegen. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van kranten, gemeenteraadsnotulen, affiches en afbeeldingen tezamen met een literair-theoretisch kader. Hieruit blijkt dat uitingen van natiebesef en nationalisme in Nijmegen voor een nationaal gevoel zorgden. Anderzijds versterkte dit ook het besef en trots op de eigen stad. In vieringen verkreeg de rol van het Nijmeegse verleden een plek in het nationale verleden. In straatbenamingen en nieuw opgerichte monumenten ontstond er een cultus rondom het verleden van Nijmegen, waar steeds vaker de rol van de katholieke emancipatie zichtbaar werd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation