Framing van wateroverlast. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de landelijke, regionale en lokale framing van het probleem van en de oplossingen voor wateroverlast door hevige regenval in stedelijk gebied

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-04-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederland heeft de afgelopen decennia veel te maken gehad met klimaatverandering en de bijbehorende klimaateffecten. Een evident klimaateffect waar heel Nederland de laatste twintig jaar mee te maken heeft gehad is hevige regenval. Piekbuien met grote hoeveelheden regenwater kunnen in stedelijk gebied zorgen voor het veelvuldig optreden van wateroverlast. In de afgelopen twintig jaar zijn meerdere partijen op verschillende wijze bezig geweest met het wateroverlastvraagstuk dat een belangrijke plaats heeft ingenomen binnen het Nederlandse stedelijk waterbeheer. Dit vraagstuk bestaat uit enerzijds het probleem van wateroverlast en anderzijds de oplossingen die de wateroverlast dienen te voorkomen. Hoe partijen hier naar kijken, hoe ze er mee bezig zijn en wat voor beelden er worden gevormd, hangt af van de framing van het wateroverlastvraagstuk. In dit onderzoek staat de ontwikkeling van de landelijke, regionale en lokale framing van het vraagstuk van wateroverlast door hevige regenval in stedelijk gebied centraal. Hierbij zijn Nederland (landelijk), de provincie Gelderland (regionaal) en de gemeente Oost Gelre (lokaal) de verschillende onderzoeksniveaus. Door gebruik te maken van diverse krantenberichten en waterhuishoudkundige beleidsstukken is er een frame-analyse uitgevoerd, waarbij binnen de drie onderzoeksniveaus de ontwikkeling van de framing door verschillende partijen naar voren is gekomen in de afgelopen twintig jaar.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen