Jongens zijn stoer, meisjes een hoer. De dubbele seksuele moraal in de Nederlandse adviesliteratuur 1800-1850.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van dit onderzoek is onderzoek te doen naar de dubbele seksuele moraal en of deze terug te zien is in Nederlandse etiquetteboekjes uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Daarbij is gekeken naar hoe deze dubbele moraal zich uitte in de Nederlandse burgercultuur en wat de context daarvan was. Vervolgens is er een analyse gemaakt van vier etiquetteboeken om te kijken of en zo ja hoe de dubbele seksuele moraal terug te zien is in deze boeken. De conclusie luidt dat er inderdaad een dubbele seksuele moraal valt af te leiden uit de gebruikte etiquetteboeken. Dit komt voornamelijk naar voren in impliciete zinspelingen van de auteurs waarbij vrouwen als meer zedelijk worden geacht dan mannen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation