De samenhang tussen psychologische afstand en emoties van Nederlanders op Twitter naar aanleiding van een terroristische aanslag.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voorgaand onderzoek wees al uit dat Twitter als adequaat onderzoeksobject kon fungeren om de publieke opinie te meten. Er ontbrak echter nog twitteronderzoek naar de samenhang tussen terroristische aanslagen, psychologische afstand en de emoties angst en woede. Dit onderzoek richtte zich op de twitterreacties van Nederlanders naar aanleiding van terroristische aanslagen dichtbij of ver weg. Zo werd gekeken of de psychologische afstand tot een aanslag, samenhing met de hoeveelheid uitgedrukte angst en woede in Nederlandse tweets aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: ‘In welke mate hangt de psychologische afstand tot een terroristische aanslag samen met de emoties van Nederlanders op Twitter?’. Hiervoor werden supcorpora gecreëerd van tweets verzonden tot een week na volgende vier aanslagen: Parijs, Brussel, Bagdad en Beiroet. Bij de twee aanslagen in Parijs en Brussel was de psychologische afstand klein, en bij Bagdad en Beiroet was deze groot. De verwachting was dat Nederlandse tweets naar aanleiding van aanslagen dichtbij, meer Angst en Woede zouden bevatten dan naar aanleiding van aanslagen ver weg. Uit de resultaten van het onderzoek bleek deze hypothese deels te kloppen: er werd inderdaad meer angst uitgedrukt in de verzonden Nederlandse tweets na Parijs en Brussel dan bij Bagdad en Beiroet. Bij de variabele woede bleek echter het tegenovergestelde het geval. Dit zou te verklaren kunnen zijn doordat angst zich puur op de aanslag zelf richtte, waar woede zich ook op andere zaken richtte. Zo richtte de woede zich in de tweets naar aanleiding van de aanslagen in Bagdad en Beiroet met name op het gebrek aan media-aandacht voor deze twee aanslagen in verhouding met de aanslagen in Parijs en Brussel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren