Wat is de 'motor' achter de zandmotor? Een kritische reflectie op de rollen en samenwerking van de drijvende krachten achter de Zandmotor

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Zandmotor is een grootschalige zandsuppletie aan de Delflandse kust. Het is een pilot project waarbij geprobeerd wordt om de veiligheid langs de kust voor een lange tijd te waarborgen, waarbij de groei van de natuur niet wordt belemmerd. Dit is een complex proces geweest met verschillinde betrokken partijen met allerlei belangen, hulpbronnen en handelswijzen. Doel van dit onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in het gehele proces van de Zandmotor en te kijken hoe er vanuit dit proces op de ontwikkeling van een dynamische kust is overgegaan. De Zandmotor is daadwerkelijk ontwikkeld en wordt nu nog voor minstens 10 jaar gemonitord. Deze ontwikkeling is voor bepaalde partijen anders uitgevallen dan verwacht, er is namelijk niet geheel vastgehouden aan vooraf opgestelde doelen en richtlijnen. ‘Bouwen met de natuur’ is het algemene discours, waar alle partijen zich achter schaarden. De invulling van dit discours verschilde echter per partij, wat enige frictie heeft veroorzaakt. Uiteindelijk heeft dit het proces niet dermate in de weg gestaan, want de Zandmotor is ontwikkeld en neergelegd. Hoe deze zich volledig zal ontwikkelen moet nog blijken, want het project loopt nog door voor minstens 10 jaar.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen