Ons dagelijks brood, een dodelijke bedreiging? Sociale ongelijkheid in de sterfte aan airborne infectieziekten in industriestad Tilburg, 1877-1881

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Naar sociale ongelijkheid in sterfte is al veel onderzoek gedaan, maar de aandacht voor de ruimtelijke verschillen binnen die sociale ongelijkheid, voornamelijk op microniveau, zoals wijken, buurten, straten en gemeenschappen, is bijzonder schaars. In Nederland is bovendien tot op heden alleen Amsterdam het object van studie geweest. Dit onderzoek heeft daarom als doel om niet alleen in kaart te brengen welke verschillen er op zowel individueel als op wijkniveau bestonden in de sterfte aan airborne infectieziekten onder Tilburgers in de leeftijd van 20 tot 60 jaar in de periode tussen 1877 en 1881, maar ook om voor de geconstateerde verschillen een plausibele verklaring te vinden. Het onderzoek toont aan dat er zowel op individueel als op wijkniveau verschillen in de sterfte aan airborne infectieziekten bestaan. Waar op individueel niveau de verschillen zich meestal laten verklaren, is het op wijkniveau echter moeilijk om een verklaring voor de geconstateerde verschillen te vinden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation