Mazelenfeestjes, complottheorieën, en andere controverses van anti-vaxxers: Over de vaccinatie-discussie op Facebook en de tactieken die daarin worden gebruikt.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kinderartsen zijn getuige van een toenemende tegendraadsheid van ouders over de noodzaak van vaccins voor kinderen. Vaccinaties zijn het slachtoffer geworden van hun eigen succes en de vaccinatiegraad daalt in zorgwekkend tempo. Facebookpagina’s zoals de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, met maar liefst 6.000 volgers, krijgen honderden reacties op berichten over ‘vaccinatieschade’ en ‘vaccinatieslachtoffers’. Onjuiste informatie en misvattingen over vaccinaties leiden tot onzekerheid bij ouders en onnodige gezondheidsschade bij kinderen, en hier moet actief weerwoord op geboden worden. Maar ondanks de oproepen om de uitingen van onjuiste informatie en misvattingen op sociale media tegen te spreken, is er nog weinig onderzoek gedaan naar hoe men dit het beste zou kunnen doen. In de huidige studie wordt getracht hier meer inzicht in te verschaffen door de vaccinatie-discussie duidelijk in kaart te brengen en te onderzoeken welke pragmadialectische en retorische tactieken voor- en tegenstanders van de mazelenvaccinatie op Facebook hanteren om hun punt te maken, door te belichten op welke wijze discussianten hierbij strategisch manoeuvreren om de lezer te overtuigen. Door het aanvoeren van systematisch kwalitatief empirisch onderzoek naar de belangrijkste persuasieve kenmerken van de argumentatieve praktijken die in dit discursieve domein zijn ontstaan, de koppeling makend met retorica in de vorm van strategisch manoeuvreren, voegt deze studie daarnaast nieuwe kennis toe aan de argumentatieleer. Al met al toont de analyse in dit onderzoek aan dat door het gebruik van drogredenen als een strategische zet en een specifiek ontwerp van pragmatische argumentatie, ondanks de onredelijkheid hiervan volgens de pragmadialectische discussieregels, in theorie kan zorgen voor een zekere mate van overtuigingskracht. Hoewel Van Eemeren en Houtlosser (1999) stellen dat discussianten op zijn minst dienen te doen overkomen alsof zij spelen volgens de regels van een redelijke discussie, en dus in ieder geval moeten handelen alsof het oplossen van het meningsverschil aan de voorhand is, lijkt de mate van redelijkheid minder van invloed op het al dan niet overtuigend zijn van bepaalde argumentatietactieken bij een dermate hoge waardebetrokkenheid die bij het onderwerp van vaccinatie komt kijken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren