‘Hindernissen bestaan om overwonnen te worden’: De invloed van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht op de vrouwenkiesrechtstrijd in Nederland.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De vrouwenkiesrechtbeweging aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was een internationale beweging. Via verschillende congressen en een maandblad van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht hielden aangesloten vrouwenkiesrechtbewegingen elkaar op de hoogte over de ontwikkelingen rondom het vrouwenkiesrecht in het land en wisselden ze tips uit voor het voeren van een effectieve campagne. Aan de hand van het concept political transfer analyseert deze scriptie het Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, het Maandblad van de Wereldbond en enkele brieven tussen prominente vrouwenkiesrechtstrijders op welke manier er sprake was van uitwisseling van ideeën. Daarnaast onderzoekt deze scriptie welke aspecten van andere bewegingen de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht overnam in haar campagne in Nederland.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation