Taalvouten: Het gebruik van ‘hun’ als onderwerp en meewerkend voorwerp in het Nederlands

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2020-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een van de meest bekende taalfouten is het gebruik van hun als onderwerp. Met name hoger opgeleiden hebben hier dankzij hun educatie een afkeer voor gekregen. Het gebruik van hun wordt daardoor al snel als fout gezien, in welke functie dan ook. De prescriptieve regels beschrijven namelijk dat als meewerkend voorwerp wel het voornaamwoord hun gebruikt dient te worden. Verwacht werd dat hoger opgeleiden door deze afkeer ook het gebruik van hun als meewerkend voorwerp af zouden keuren. Dit effect van hypercorrectie werd middels het beoordelen van zinnen op een vragenlijst gevonden binnen een groep van 39 hoger opgeleiden met een leeftijd van 18 tot 25 jaar. De hoger opgeleiden verkiezen het voornaamwoord hen in plaats van hun als meewerkend voorwerp. Daarnaast werd hun als onderwerp duidelijk minder acceptabel gevonden dan zij.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren