El futuro del subjuntivo en oraciones condicionales. Un estudio acerca del significado cambiante de un tiempo verbal.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2017-09-06
Language
es
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek behandelt de futuro del subjuntivo, een werkwoordsvorm die tot de 19e eeuw deel uitmaakte van de Spaanse grammatica. De nadruk ligt op het gebruik van deze vorm in voorwaardelijke bijzinnen, uitgedrukt door het voegwoord si. Het theoretische deel van het onderzoek brengt de historische ontwikkeling van de futuro del subjuntivo in kaart, waaruit blijkt dat deze is ontstaan uit verschillende werkwoordsvormen -en tijden, terwijl de verdwijning ervan een gevolg is van de opkomst van een literaire stroming. In de daaropvolgende kwantitatieve analyse wordt onderzocht hoe de futuro del subjuntivo in de 19e eeuw verschillende niveaus van waarschijnlijkheid uitdrukte. Ook wordt de betekenis van si onderzocht aan de hand van deze niveaus van waarschijnlijkheid. In deze analyse wordt het si van de 19e eeuw vergeleken met het si van de 21e eeuw. Uit de analyse blijkt dat er in deze periode een significante betekenisverandering van si heeft plaatsgevonden. De kwantitatieve analyses worden uitgevoerd met behulp van een digitaal corpus. Het laatste onderdeel van het onderzoek bestaat uit een analyse van de verschillende tekstgenres waarin de futuro del subjuntivo in de 19e eeuw werd gebruikt. Hieruit blijkt dat deze niet voorbehouden was aan juridisch taalgebruik en archaïsche constructies, maar ook gebruikt werd in poëzie, romans en reisverslagen. Aan de hand van dit onderzoek wordt duidelijk hoe de futuro del subjuntivo ontstond, werd gebruikt, en vervolgens weer verdween.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren