Klimaatmetaforen: een complexe puzzel.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-08-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Al een langere tijd kampen wetenschappers en activistische organisaties met het probleem dat de verworven informatie over de klimaatproblematiek niet goed overkomt bij het algemene publiek. In de huidige advertenties met betrekking tot klimaatproblematiek worden veelal visuele metaforen gebruikt om het algemene publiek te bereiken en te alarmeren. Het perspectief van de informatie is hierbij vaak gepresenteerd als een ver weg staand probleem. Dit onderzoek beoogt te achterhalen in hoeverre er een effect is bij het gebruik van een visuele metafoor, al dan niet in combinatie met een lokaal of een ver weg staand frame in klimaatboodschappen. De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre is er verschil in effect tussen het gebruik van wel of geen visuele metafoor, al dan niet in combinatie met het gebruik van een lokaal frame of een ver weg staand frame, op de attitude ten opzichte van de advertentie en de gedragsintentie van het algemene publiek? Dit is getoetst middels een experiment waarbij vier advertenties met een klimaatboodschap aan de proefpersoon zijn getoond. Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van een metafoor en het gebruik van een ver weg staand frame een positieve attitude ten opzichte van de advertentie bevorderen. Er bleek geen effect van metafoor en het gebruik van een ver weg staand frame op een hogere gedragsintentie om klimaatbewust gedrag uit te voeren. Daarnaast bleek er geen interactie-effect tussen metafoor en frame. Er kan beargumenteerd worden dat er gebruik gemaakt kan blijven worden van klimaatboodschappen met metaforen en een ver weg staand frame.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren