Integratie en participatie van Somaliërs in Helmond in een transnationaal perspectief : Een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden en obstakels van Somalische vluchtelingen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt de leefwereld van een zestal Somalische vluchtelingen woonachtig in Helmond in kaart gebracht. Het betreft een doelgroep die bekend staat moeite te hebben om te integreren. Dit blijkt onder andere uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (NOS, 2010). Dit onderzoek concludeert dat Somalische migranten in Nederland meer moeite hebben met integreren dan asielzoekers uit andere landen. Met het in kaart brengen van de leefwereld van een aantal Somalische vluchtelingen - op lokaal niveau met als casus Helmond - wordt enigszins duidelijk waar zowel de obstakels als mogelijkheden met betrekking tot integratie en participatie voor hen liggen. Om de maatschappelijke relevantie van het onderzoek van extra waarde te voorzien is tevens het gemeentelijk integratiebeleid geanalyseerd. Zo kan er gekeken worden in hoeverre het gemeentelijk integratiebeleid aansluit op de integratieproblematiek.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen