Regionale accenten in nationale marketing: “Rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburgs lult?’’

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-06-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van Nederlandse regionale accentvariatie in advertenties op de volgende afhankelijke variabelen: Aankoopintentie, Productwaardering, Attitude ten opzichte van de advertentie en de merknaamherkenning (recall). Het Groningse en Limburgse accent, welke geclassificeerd zijn als regionale accenten, worden hierbij met elkaar vergeleken met behulp van een Randstedelijk accent, om de volgende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden: In hoeverre leidt een regionaal accent (Limburgs of Gronings) dat congruent is met de uitstraling van de advertentie, tot een significant positievere attitude ten opzichte van de advertentie, een positievere attitude ten opzichte van het product, een hogere aankoopintentie en een hogere recall, in vergelijking met een accent dat niet congruent is?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Letteren