Reizen door Griekenland: Het gebruik van Pausanias' Beschrijving van Griekenland door Britse reizigers in de achttiende en negentiende eeuw

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-08-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek bekijkt hoe Britse reizigers uit de achttiende en negentiende eeuw gebruik hebben gemaakt van Pausanias’ Beschrijving van Griekenland, daterend uit de tweede eeuw na Christus. De Britse auteurs zijn Richard Chandler, William Gell, Edward Giffard en William George Clark. De passages over de Griekse plaats Tiryns zijn gebruikt voor de analyse. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende categorieën: de route, de beschrijving van het landschap, de beschrijving van de structuren en de verwijzingen naar de geschiedenis en plaatsgebonden mythologie. Vervolgens zijn de passages vergeleken met Pausanias. Aan de hand van de theorie van de tourist gaze is gepoogd verschillen te verklaren. Hieruit is naar voren gekomen dat Pausanias voornamelijk in de categorie van de structuren is overgenomen en tot zekere hoogte ook in de mythologie. In de gekozen route en de beschrijvingen van het landschap zijn geen overeenkomsten met Pausanias’ werk te ontdekken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation