Verkenning naar de (on)mogelijkheden van bovenplanse instrumenten als hulpmiddel bij het realiseren van de wateropgave

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gemeenten en waterschappen zoeken samen naar haalbare buitenplanse oplossingen voor stedelijke uitbreidingsplannen en binnenstedelijke projecten waarbij binnen de plangrenzen de compenserende retentievoorziening niet gerealiseerd kan worden. De oplossing hiervoor wordt vaak gezocht in een bovenplanse aanpak van de wateropgave. Deze bovenplanse instrumenten worden behandeld in dit onderzoek. De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Het evalueren van huidige bovenplanse instrumenten die dienen als hulpmiddel bij het realiseren van de wateropgaven en het opstellen van een advies met betrekking tot de toepassing van een dergelijk instrument binnen het beheergebied van Waterschap Aa en Maas.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen