Maar zij zei dat…: CA-onderzoek naar referenties aan derde partijen in SOLK-consulten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kenmerkend voor consulten met patiënten met somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten, is dat patiënten hun bezoek legitimeren, druk uitoefenen en hun medisch traject uiteenzetten. Dit komt doordat het stellen van een diagnose vaak lastig is en een behandeling niet altijd mogelijk. Artsen ervaren patiënten in de tweedelijnsconsulten als moeilijk en frustrerend en de patiënten zelf voelen zich vaak ondermijnd. Om hun positie in het consult te verstevigen, refereren patiënten aan derde partijen. Het doel van het huidig onderzoek was om in beeld te krijgen welke functies deze referenties aan derden hebben. Uit de analyse blijkt dat een verwijzing naar een derde partij in tweedelijnsconsulten gebruikt kan worden ter onderbouwing van een uiting, om uitingen te voorzien van een bron en om een derde partij als verantwoordelijke aan te wijzen. De referenties verschillen ten opzichte van eerder onderzoek en laten zien hoeveel werk SOLK-patiënten moeten verrichten om hun positie in de consulten te verstevigen. Deze inzichten kunnen artsen helpen SOLK-patiënten te begrijpen en leiden mogelijk tot een verbetering van de communicatie met SOLK-patiënten als problematische patiëntengroep.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren