De vluchteling: slachtoffer of overlevende? Een vergelijkende corpusanalyse naar het gebruik van oorlogsmetaforen in de Volkskrant en Telegraaf.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek maakt deel uit van een overkoepelend onderzoek dat focust op de verschillen in framing van vluchtelingen in de kwalitatieve krant Volkskrant en de populaire krant Telegraaf. De keuze voor de vergelijking tussen een kwalitatieve en populaire krant is gebaseerd op de verschillende manieren van berichtgeving in deze kranten. Een kwalitatieve krant beoogt op een informatieve manier nieuws te brengen over wat serieuzere onderwerpen, waar een populaire krant ook over ‘amusement’ bericht. Het gebruik van metaforen is een onderdeel van framing en in dit onderzoek staat de oorlogsmetafoor centraal. De oorlogsmetafoor hanteert termen gerelateerd aan het domein ‘oorlog’ om een bepaald concept in het oorlogsframe te presenteren. Het achterliggende doel van dit onderzoek was om aan te tonen in hoeverre de Volkskrant en Telegraaf van elkaar verschilden wat betreft het gebruik van positieve, negatieve en neutrale oorlogsmetaforen in de berichtgeving over vluchtelingen. Deze vraag is getoetst aan de hand van een vergelijkende corpusanalyse. Er is een corpus bestaande uit 56 artikelen samengesteld en deze artikelen zijn vervolgens gecodeerd op de aanwezigheid van oorlogsmetaforen en de waarde die deze oorlogsmetaforen hadden: positief, negatief of neutraal. Na het codeerproces zijn de resultaten van beide kranten vergeleken en er bleken geen significante verschillen te zijn. Een mogelijke oorzaak hiervoor zou de subjectiviteit van het codeerproces kunnen zijn. Om een representatiever beeld te schetsen over de framing van vluchtelingen en de verschillen hierin, zou een experiment kunnen worden toegepast. Een suggestie voor vervolgonderzoek is dan ook om het verschil tussen de Volkskrant en Telegraaf aan te tonen aan de hand van een experiment dat bijvoorbeeld de overtuigingskracht toetst van artikelen met en zonder oorlogsmetaforen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren